• Portugal, EUR | ZH
 • + 添加活动
 • 登录
  Lisbon, + 50 公里
  首页 / 活动 / Sinfoniónicos - Concertos Comentados
  Sinfoniónicos - Concertos Comentados

  Sinfoniónicos - Concertos Comentados门票

  Coliseu dos Recreios
  Lisbon
  搜票
  时间表
  描述
  照片和视频
  地点位置

  时间表 «Sinfoniónicos - Concertos Comentados»

  Nov
  Sunday Sunday-12:00am
  Nov, 2020
  12:00 AM
  Coliseu dos Recreios  ?
  Lisbon

  描述

  在庆祝贝多芬诞生250周年的一年里,圣玛丽亚·达费拉的辛风青年乐队提议举办一场音乐会,探索这位伟大作曲家的音乐。贝多芬除了是克服的象征外,还是一个仍然令全世界听众兴奋不已的剧目的作者。作曲家的音乐将探索在这场音乐会上,不仅通过摘录他的标志性作品,但也从原始的当代作品极端贝多芬由荷兰作曲家约翰·德梅杰,谁探索贝多芬的音乐宇宙在自由和充满激情的阅读。价格不足2,50 [中央观众2,50 +观众缩进2,50 ]